Amennyiben a kérelmező szerepel a magyar személyiadat- és lakcímnyilvántartásban

  • A magyar állampolgár személyi igazolványa vagy útlevele;
  • Ha mindkét fél magyar állampolgár, akkor mindkét fél személyi igazolványa vagy útlevele.

A családi állapot igazolás beszerzésének két módja:

  • Az ügyfél a kérelmet a külképviseleten terjeszti elő személyesen, vagy a kérelem postai úton történő megküldésével. A külképviselet angol vagy orosz nyelvű igazolást állít ki a kérelmező nyilvántartásban tárolt adatairól. Az igazolás kiállításáért konzuli díjat kell fizetni.
  • A családi állapot igazolás beszerezhető Magyarországon is (http://www.nyilvantarto.hu/hu/adatszolgaltatas_szemelyi,)    annak a településnek a jegyzőjénél, ahol Ön be van jelentve/utoljára be volt jelentve Magyarországon. A kérelmet a Központi Okmányirodában is benyújthatja, és itt azonnal megkapja az igazolást. A magyarországi hatóság által kiállított családi állapot igazolás kézhezvételét követően hiteles fordítást kell készíttetni az igazolás felhasználása érdekében.

Amennyiben az ügyfél nem szerepel a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban

Amennyiben az ügyfél nem szerepel a személyiadat-és lakcímnyilvántartásban (pl. újonnan honosított, vagy korábban a külföldi letelepedésével egyidejűleg kérte az adatai törlését a személyiadat-és lakcímnyilvántartásból) az ügyfél a konzul előtt büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozhat családi állapotáról.

Ha az ügyfél családi állapota elvált vagy özvegy, az ezt alátámasztó okiratokat be kell mutatni (pl. jogerős bírósági határozat a házasság felbontásáról, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata).

A külképviselet a nyilatkozatról szóló jegyzőkönyvet orosz, angol nyelven konzuli díj megfizetése mellett állítja ki.