A konzulátuson folytatott ügyek megkezdéséhez a magyar állampolgárság igazolása szükséges. A hatályos állampolgársági törvény szerint az alábbi iratok alkalmasak a magyar állampolgárság igazolására:

 • érvényes magyar útlevél
 • kevesebb mint egy éve lejárt magyar útlevél
 • érvényes magyar személyi igazolvány
 • honosítási okirat (határidő nélküli)
 • kevesebb mint három éve kiállított állampolgársági bizonyítvány

Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik érvényes, vagy kevesebb, mint egy éve lejárt útlevéllel vagy érvényes személyi igazolvánnyal, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszerben sem szerepel, úgy hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni az állampolgárság megállapítása céljából.

Az állampolgársági vizsgálat lefolytatásához kérjük, töltse le a nyomtatványt a https://konzinfo.mfa.gov.hu/konzuli-szolgaltatas/nyomtatvanyok címről és a kitöltött kérelemmel fáradjon be a konzuli képviseletre.

Az állampolgársági vizsgálat jogszabályi kötelezettség, és nem a konzul döntése! Annak lefolytatása minden olyan esetben kötelező, amikor a magyar állampolgárság nem bizonyított!

Figyelem! A magyar születési anyakönyvi kivonat NEM bizonyítja a magyar állampolgárság fennállását!

Az állampolgársági vizsgálatot a Budapest Főváros Kormányhivatala, Állampolgársági és Anyakönyvezési Főosztályán végzik, a magyarországi anyakönyvezést pedig a Hivatal Hazai Anyakönyvi Osztályán. Folyamatban lévő ügyek állásáról a fenti két hivatalnál lehet érdeklődni.

Kérjük, az állampolgársági vizsgálathoz az alábbi dokumentumokat hozza magával:

 • állampolgárság vizsgálatához szükséges formanyomtatvány
 • születés hazai anyakönyvezéséhez szükséges nyomtatvány
 • házasság hazai anyakönyvezéséhez szükséges nyomtatvány (ha a kérelmező házas családi állapotú)
 • nagykorú kérelmező esetében, ha nincs érvényes, személyazonosításra alkalmas igazolványa: születési anyakönyvi kivonat, illetve házassági anyakönyvi kivonat eredetiben és szükség esetén hiteles magyar fordítással, elvált személy esetében jogerős válóperi ítélet, özvegyek esetében az előző házastárs halotti anyakönyvi kivonata
 • lejárt útlevél;
 • szülők születési vagy halotti anyakönyvi kivonata és házassági anyakönyvi kivonata (ha a születés, a házasságkötés vagy az elhalálozás Magyarországon történt, akkor ez nem kell, hogy eredeti legyen, lehet másolat is. Ha azonban a kérdéses anyakönyvi esemény külföldön történt, szükséges az eredeti anyakönyvi kivonat
 • amennyiben ezzel rendelkezik (az eljárást gyorsíthatja): nagyszülők születési vagy halotti anyakönyvi kivonata és házassági anyakönyvi kivonata (ez nem kell, hogy eredeti legyen)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kérelem kitöltéséhez nagyon sok információra van szükség, ezért javasoljuk, hogy hozzák magukkal az összes rendelkezésre álló iratot, és lehetőség szerint előre töltsék ki a nyomtatványt.