2021. május 21-től korlátozás nélkül léphet be Magyarország területére az a magyar állampolgár, aki a fogadó országban (Azerbajdzsánban is):

a) az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett, COVID-19 elleni oltóanyaggal került beoltásra, s erről az adott országban elfogadott magyar vagy angol nyelven kiállított igazolással, vagy más nyelven kiállított igazolás hiteles magyar fordításával rendelkezik, és

b) a Magyarországra történő belépésének a célja, hogy a magyar védettségi igazolvány kiállításával kapcsolatos kérelmet a kormányablakban személyesen benyújtsa, és

c) a b) pont szerinti kérelmet legkésőbb a belépését követő 2. munkanapon a kormányablakban benyújtja.

Magyarországra korlátozás nélkül beléphet továbbá a magyar állampolgár felügyelete alatt álló, a belépő magyar állampolgárral együtt utazó, a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy.

Az a) pontban felsorolt feltételeknek eleget tevő magyar állampolgár Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet abban az esetben is, ha a b) pont szerinti kérelmet a megadott módon, elektronikus úton benyújtotta, és azt igazolja. A kérelem díjmentes.

2021. május 21-től az a magyar állampolgár, aki a fogadó országban (Azerbajdzsán is)  kapta meg a koronavírus elleni oltást, olyan vakcinával, amelyet Magyarország is elfogad, s erről a [fogadó ország] által kiállított hivatalos igazolással is rendelkezik, díjmentesen magyar védettségi igazolványt igényelhet:

- bármely magyarországi kormányablakban személyesen, vagy

- Ügyfélkapun keresztül.

A védettségi igazolványt a külföldön beoltott magyar állampolgár részére a hatóság 15 napon belül állítja ki.

A kérelemhez csatolni kell a külföldi hatóság vagy az oltást végző egészségügyi szolgáltató által kiállított, az oltás tényének magyar vagy angol nyelvű igazolását, ennek hiányában más idegen nyelvű igazolásának hiteles magyar fordítását, azzal, hogy az igazolásnak tartalmaznia kell a koronavírus elleni oltóanyag típusát (a továbbiakban: oltóanyag típusa), az oltás időpontját és helyét.

A kérelemhez a kérelmező megadja

 a természetes személyazonosító adatait,

 a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának okmányazonosítóját,

 a postai címét (a védettségi igazolvány kézbesítési címe), és

 ha azzal rendelkezik, a TAJ számát.

A kérelemben megküldött adatokat a hatóság - az igazolás megfelelősége esetén - az EESZT-ben rögzíti.